پانوس روی چشم

مقدمه پانوس افزایش پیدایش بافت همبند است که به شدت با عروق پراکنده شده است. در پانوس روی چشم، این بافت اضافی قرنیه را بیش از حد رشد می کند و منجر به تیرگی قرنیه می شود. بسته به مرحله بیماری، یا درمان آنتی بیوتیکی کافی است یا در بدترین حالت، پیوند قرنیه باید انجام شود. … پانوس روی چشم

تشخیص | پانوس روی چشم

تشخیص تشخیص پانوس چشم را می توان بر اساس ظاهر خارجی بیماری انجام داد. پزشک رشد و رگ های خونی قرنیه را که با کدر شدن همراه است، تشخیص می دهد. کدر شدن قرنیه را می توان با معاینه لامپ شکاف ارزیابی کرد. تشخیص تراخم که تقریباً وجود ندارد… تشخیص | پانوس روی چشم