انگور عمودی: برنامه ها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی

انگور قائم از خانواده تاک های انگور است که از زیرگونه های لبیات ها هستند. این گیاه علفی در چندین گونه در سراسر اروپای جنوبی و مرکزی تا آسیای صغیر و قفقاز گسترده است. قبلاً در زمان های قدیم، چرای عمودی به عنوان یک گیاه دارویی مورد استفاده قرار می گرفت. پیدایش و پرورش سنگ ریزه های عمودی مانند همه … انگور عمودی: برنامه ها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی