نیستاگموس

مقدمه نیستاگموس به طور کلی یک حرکت تکان دهنده چشم است که در فواصل بسیار کوتاه از چپ به راست یا از راست به چپ انجام می شود. از یک سو ، نیستاگموس عملکرد بیولوژیکی دارد ، اما در شرایط خاص نیز می تواند نشانه بیماری باشد. طبیعت نیستاگموس را به ترتیب ایجاد کرده است… نیستاگموس

تشخیص | نیستاگموس

تشخیص چندین آزمایش برای آزمایش نیستاگموس وجود دارد که معمولاً توسط پزشک گوش و حلق و بینی انجام می شود. ابتدا ، بیمار روی یک صندلی گردان قرار داده می شود ، که سپس شتاب می گیرد. در نتیجه ، یک نیستاگموس چشم به آرامی می تپد ، ابتدا در جهت چرخش ، و سپس یک حرکت برگشت سریع در جهت چرخش. … تشخیص | نیستاگموس

درمان | نیستاگموس

درمان اول از همه ، علت نیستاگموس باید مشخص شود. در سرگیجه موقعیتی خوش خیم ، که در اثر سخت شدن اتولیت ها ایجاد می شود ، تمرینات زمین خوردن و پرتاب بسیار مفید است و اغلب تنها پس از چند بار استفاده باعث بهبود علائم می شود. اگر علت نیستاگموس مشخص نیست ، MRI یا… درمان | نیستاگموس

جهت نیستاگموس | نیستاگموس

جهت نیستاگموس هنگام ثابت کردن نقطه ای در هنگام رانندگی ، چشم به آرامی در جهت عمودی در برابر جهت رانندگی حرکت می کند. حرکت بسیار کند است. این حرکت چشم با یک نیستاگموس سریع در جهت حرکت دنبال می شود. همان توالی حرکات در حین آزمایش صندلی گردان ایجاد می شود. در ابتدا، … جهت نیستاگموس | نیستاگموس