تغییر شکل Madelung: علل ، علائم و درمان

ناهنجاری مادلونگ یک اختلال رشد ساعد است که منجر به ناهنجاری بازو و بلندی غیر طبیعی اولنا می شود. استخوان‌سازی بیمار مختل می‌شود و باعث ایجاد دیسوستوز می‌شود که معمولاً در نوجوانی در اثر تحمل وزن مشخص می‌شود. تغییر شکل را می توان با جراحی اصلاح کرد. ناهنجاری مادلونگ چیست؟ ناهنجاری مادلونگ متعلق به… تغییر شکل Madelung: علل ، علائم و درمان