درمان و پیشگیری از سرخک در کودکان

«به جز سرخک و سایر بیماری های دوران کودکی، من هرگز بیماری جدی نداشته ام! بیماران معمولاً وقتی به عنوان یک پزشک در مورد سابقه بیماری فعلی خود سؤال می شوند، گزارش می دهند. این واقعیت که در کشورهای صنعتی اروپایی با تراکم جمعیت بالا تقریباً همه در کودکی از سرخک جان سالم به در می‌برند، باعث بروز این بیماری می‌شود… درمان و پیشگیری از سرخک در کودکان