ارتز چگونه کار می کند؟ | ارتز - دلایل و اشکال

ارتز چگونه کار می کند؟ با وجود تنوع ارتزهای مختلف و تفاوت در شکل و اندازه ، ارتزها معمولاً بر اساس یک اصل مشترک عمل هستند. این اصطلاحاً اصل سه نیرو است. در اینجا ، اثر ارتز با داشتن سه نقطه تماس در قسمت مربوط به بدن بدست می آید ،… ارتز چگونه کار می کند؟ | ارتز - دلایل و اشکال

آیا باید شب ها ارتز هم بپوشم؟ | ارتز - دلایل و اشکال

آیا باید شبها ارتز بپوشم؟ ارتزها همیشه باید طبق توافق با پزشک پوشیده شوند. با توجه به تعداد زیاد ارتزهای مختلف ، نمی توان اظهار نظر کلی در مورد اینکه آیا آنها باید در شب پوشیده شوند ، ارائه کرد. در بسیاری از موارد پوشیدن ارتز در زمان مناسب یا حتی ضروری است… آیا باید شب ها ارتز هم بپوشم؟ | ارتز - دلایل و اشکال

ارتز - دلایل و اشکال

تعریف - ارتز چیست؟ ارتز یک کمک پزشکی است که برای حمایت از عملکردهای سیستم اسکلتی عضلانی ، به ویژه مفاصل استفاده می شود. آنها بعد از عمل ، تصادف یا در موارد سوء عملکرد مادرزادی مورد استفاده قرار می گیرند و به حفظ یا بازگرداندن وضعیت بدن کمک می کنند. ارتز برای همه مفاصل اصلی مانند زانو یا… ارتز - دلایل و اشکال