پاها را برای کودک تعظیم کنید

مقدمه اصطلاح پاهای باندی با ظاهر پاها در صفحه جلویی توضیح داده می شود، یعنی زمانی که از جلو یا از پشت به کودک ایستاده یا خوابیده نگاه می کنید. پاهای کمانی در نوزادان معمولا چیز بدی نیست. آنها بخشی از فرآیند رشد فیزیولوژیکی (طبیعی) هستند. در برخی از نوزادان… پاها را برای کودک تعظیم کنید

پاهای تعظیم هنگام دویدن | پاها را برای کودک تعظیم کنید

پاهای کمان هنگام دویدن هنگام دویدن، پاهای کمان مانند حالت ایستاده است. هنگامی که کودک شروع به راه رفتن می کند، پاهای کمانی کاملاً طبیعی است و در بیشتر موارد ارزش بیماری ندارد. آنها حتی در اولین تلاش ها برای راه رفتن کمک می کنند، زیرا به راه رفتن ثبات و در نتیجه امنیت بیشتری می بخشند. که در … پاهای تعظیم هنگام دویدن | پاها را برای کودک تعظیم کنید

تشخیص | پاها را برای کودک تعظیم کنید

تشخیص تشخیص بر اساس معاینه فیزیکی و تصویربرداری (مثلاً اشعه ایکس) انجام می شود. پزشک اطفال اغلب وسعت پاهای کمان را روی کودک دراز کشیده یا ایستاده تشخیص می دهد. یک امکان جالب که به والدین امکان تشخیص پیشرفت را نیز می دهد، ثبت خطوط پاهای کودک بر روی یک سطح است… تشخیص | پاها را برای کودک تعظیم کنید

پیش آگهی | پاهای تعظیم برای کودک

پیش آگهی همانطور که در بالا توضیح داده شد، پیش آگهی در اکثر موارد در نوزادان بسیار خوب است، زیرا این یک فرآیند بلوغ طبیعی سیستم حرکتی است. هنوز در سال دوم زندگی پاهای کمانی ارزش بیماری ندارند. در سال سوم زندگی، پاهای کمان به طور معمول صاف می شوند. که در … پیش آگهی | پاهای تعظیم برای کودک