به کدام پزشک برای کمردرد

کمر درد یک بیماری شایع است. به خصوص جوانان اهمیت زیادی برای آن قائل نیستند. اما با آنها درد می تواند نشانه یک بیماری جدی باشد: بیماری Bekhterev. و این فقط توسط یک متخصص به وضوح قابل تشخیص است. ماهیچه ها و رباط ها، اعصاب و مهره ها: کمردرد می تواند دلایل زیادی داشته باشد. تقریبا … به کدام پزشک برای کمردرد