تینئا (درماتوفیتوز): علل ، علائم و درمان

کچلی یا درماتوفیتوزها بیماری‌های عفونی ناشی از قارچ‌های خاصی هستند که عمدتاً بر روی پوست تأثیر می‌گذارند، بلکه مو و ناخن‌های دست و پا را نیز درگیر می‌کنند. کچلی چیست؟ نام یونانی باستان درماتوفیتوزیس از کلمات پوست (درما) و گیاه (فیتون) گرفته شده است. نام لاتین tinea ("کرم چوب") نیز رایج است. درماتوفیتوز می تواند در قسمت های مختلف رخ دهد… تینئا (درماتوفیتوز): علل ، علائم و درمان