مقاومت به هورمون تیروئید: علل ، علائم و درمان

در مقاومت به هورمون تیروئید ، هورمون های تیروئید به اندازه کافی تولید می شوند ، اما نمی توانند به اندازه کافی بر غده هیپوفیز یا اندام های محیطی تأثیر بگذارند. علت آن نقص ژنتیکی گیرنده های هورمون تیروئید است. تصویر بالینی مقاومت هورمون تیروئید بسیار متغیر است. مقاومت هورمون تیروئید چیست؟ در مقاومت به هورمون تیروئید ، دو هورمون تیروئید ، تیروکسین (T4)… مقاومت به هورمون تیروئید: علل ، علائم و درمان