خودمختاری تیروئید: علل ، علائم و درمان

همراه با بیماری گریوز، خود مختاری تیروئید شایع ترین علت پرکاری تیروئید (تیروئید پرکار) است و با نواحی خودمختار در غده تیروئید مشخص می شود که مستقل از کنترل هورمونی توسط غده هیپوفیز (غده زائده)، هورمون های تیروئیدی را تولید می کنند. تقریباً 5 درصد از جمعیت اروپای مرکزی تحت تأثیر خودمختاری تیروئید قرار دارند و زنان … خودمختاری تیروئید: علل ، علائم و درمان