عصب قفسه سینه چیست

عصب قفسه سینه عصب بلند قفسه سینه نیز نامیده می شود. این عصبی است که از شبکه بازویی منشا می گیرد. عصب به طور خاص از pars supraclavicularis سرچشمه می گیرد و شامل ریشه های عصبی بخش های نخاعی C5 ، C6 و C7 از گردن است. عملکرد آن محدود به عصب کشی یک… عصب قفسه سینه چیست

از دست دادن ، فلج و ضایعه لانگوس عصب قفسه سینه | عصب قفسه سینه چیست

از دست دادن ، فلج و ضایعه لانگوس عصب قفسه سینه آسیب به عصب بلند قفسه سینه بسیار شایع نیست. این با درد ، کاهش تحرک شانه و بازو و بیرون زدگی تیغه شانه به عقب آشکار می شود. شایع ترین علت آسیب به عصب ، حمل یک کوله پشتی سنگین یا… از دست دادن ، فلج و ضایعه لانگوس عصب قفسه سینه | عصب قفسه سینه چیست