گردن ضخیم: علل ، درمان و کمک

با گردن ضخیم یا متورم، پزشکان تورم در ناحیه گردن را درک می کنند. این می تواند از نظر بصری قابل مشاهده و / یا قابل لمس باشد و دلایل بسیار متفاوتی داشته باشد که ممکن است ماهیت جدی تری داشته باشد. گردن کلفت چیست؟ زیرا چندین اندام مختلف در ناحیه گردن قرار دارند که برخی از آنها… گردن ضخیم: علل ، درمان و کمک