اپیفیزیولیز: علل ، علائم و درمان

Epiphysiolysis لغزش جزئی یا کامل یک استخوان در مفصل epiphyseal است. در نتیجه این نوع شکستگی خاص استخوان ، درد در ناحیه ران و ران و زانو ایجاد می شود. اپیفیزیولیز چیست؟ بیماری اپیفیزیولیز به عنوان شل شدن اپی فیز نیز شناخته می شود. می توان فهمید… اپیفیزیولیز: علل ، علائم و درمان

انحرافات کروموزومی: علل ، علائم و درمان

انحرافات کروموزومی با تغییرات عددی یا ساختاری کروموزوم ها مشخص می شود. اینها نقص ژنتیکی هستند که با آزمایش کروموزوم قابل مشاهده هستند و بر چندین ژن تأثیر می گذارند. به دلیل تغییرات ژنتیکی قابل توجه ، بسیاری از انحرافات کروموزومی با زندگی سازگار نیستند. انحرافات کروموزومی چیست؟ انحرافات کروموزومی تغییرات ژنتیکی هستند که طیف وسیعی از… انحرافات کروموزومی: علل ، علائم و درمان