لوپوس اریتماتوز سیستمیک: علل ، علائم و درمان

بیماری بیماری مزمن خودایمنی لوپوس اريتماتوز سیستمیک امروزه حدود 60,000،50 بیمار را در آلمان تحت تأثیر قرار می دهد. یکی تجمع فزاینده لوپوس در جمعیت را در XNUMX سال گذشته مشاهده می کند. زنان ده برابر مردان به این بیماری خود ایمنی مبتلا می شوند. در بیماری لوپوس اریتماتوز ، التهاب مزمن عمدتا رگ های خونی ، مفاصل یا اندام ها را درگیر می کند ... لوپوس اریتماتوز سیستمیک: علل ، علائم و درمان