وش کلیه: کاربردها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی

ماش کلیه که در بین مردم به عنوان راش رایج کلیه ، شبدر خرس یا زخم شناخته می شود ، به طور گسترده ای به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند در سراسر اروپا مورد استفاده قرار می گیرد. در طب سنتی عامیانه ، ماش کلیه سنتی قدیمی دارد. وقوع و پرورش ماش کلیه در بین ماه های ژوئن و سپتامبر ، کاسه های زرد رنگ با نوک قرمز معمولی خود ظاهر می شوند. با … وش کلیه: کاربردها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی