قند در ادرار (گلوکوزوریا): علل ، درمان و کمک

قند موجود در ادرار (گلوکوزوری) با افزایش سطح گلوکز خون ارتباط تنگاتنگی دارد. بسته به علت ، اقدامات درمانی مuallyثر به صورت جداگانه متفاوت است. گلوکوزوری چیست؟ پزشکان در مورد افزایش قند در ادرار از قند در ادرار (که به آن قند ادرار ، قند ادرار یا گلوکوزوری نیز گفته می شود) صحبت می کنند. پزشکان صحبت می کنند… قند در ادرار (گلوکوزوریا): علل ، درمان و کمک