مراحل بیهوشی

تعریف متخصص بیهوشی آمریکایی آرتور گویدل در سال 1920 در مطالعات خود تأیید کرد که بیهوشی شامل مراحل مختلفی است. اینها را می توان با رفلکس ها ، عرض مردمک ، حرکات ، نبض ، حرکت تنفسی و هوشیاری بیمار تشخیص داد. Guedel این مراحل را در طول بیهوشی اتر مشاهده کرد و فقط می تواند به بیهوشی گاز خالص منتقل شود نه به… مراحل بیهوشی

مرحله 3 | مراحل بیهوشی

مرحله 3 مرحله سوم مرحله تحمل و حالت مطلوب در طول عمل جراحی است. شروع این مرحله پایان انقباضات غیرارادی عضلات است. مغز ، مغز میانی و نخاع در حال حاضر به طور کامل مهار شده اند. این منجر به از بین رفتن یا مهار شدید رفلکس ها و تون عضلانی می شود. … مرحله 3 | مراحل بیهوشی