درماتوم

تعریف درماتوم ناحیه ای از پوست است که به طور خودکار توسط فیبرهای عصبی یک ریشه خاص نخاع (ریشه عصب نخاعی) عصب گذاری می شود. نام "درماتوم" از یونانی گرفته شده است و از کلمات "پوست" و "بخش" تشکیل شده است. درک درماتوم ها در پزشکی از اهمیت بالایی برای… درماتوم

انتقال از اندام های داخلی | درماتوم

انتقال از اندامهای داخلی اندامهای داخلی همچنین احساساتی را که در آنها ایجاد می شود تا حدی از طریق اعصاب نخاعی منتقل می کند. با این حال ، گاهی اوقات ، مغز موفق نمی شود سیگنال های دریافت شده از این طریق را به مکانی دقیق اختصاص دهد ، همانطور که برای مناطق پوست امکان پذیر است. در نتیجه ، احساسات ناشی از اندام به… انتقال از اندام های داخلی | درماتوم