عصب صورت

مقدمه عصب صورت متعلق به اعصاب جمجمه است. اینها در مجموع دوازده عصب هستند که از مغز سرچشمه می گیرند و مسئول احساسات مختلف حسی ، بلکه حرکات نیز هستند. عصب صورت هفتمین عصب از این اعصاب جمجمه است. این عضو مسئول حرکت ماهیچه های صورت و… عصب صورت

تحریک عصب صورت | عصب صورت

تحریک عصب صورت تحریک دائمی عصب صورت می تواند باعث اسپاسم صورت شود (به اصطلاح اسپاسم همی فاسیالیس). در این حالت ، غالباً فشار بر روی عصب توسط رگ خونی وارد می شود و در نتیجه به لایه عایق عصب صورت آسیب می رساند. سپس تحریک پذیری عصب افزایش می یابد و… تحریک عصب صورت | عصب صورت