استئوکندروم

تمام اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط از ماهیت عمومی برخوردار است ، تومور درمانی همیشه در دستان یک متخصص سرطان مجرب است! مترادف exostosis غضروفی ، suprabony ، exostosis ، exostosis انفرادی ، osteochondrome منفرد ، ecchondrome ، exostoses متعدد ارثی (HME) ، exostoses متعدد osteocartilaginous ، استئوکندروماتوز. تعریف استئوکندروم شایع ترین تومور خوش خیم استخوان است. در بیشتر موارد ، منشاء آن از… استئوکندروم

متاستاز | استئوکندروم

متاستاز استئوکندروم ها خوش خیم هستند و بنابراین متاستاز نمی دهند. استخوان از کلاه غضروفی تشکیل شده است. در 0 of موارد ، یک استئوکندروم می تواند به صورت بدخیم ، هم به صورت پوکی استخوان و هم به صورت پوکی استخوان های متعدد ، تحلیل رود. درد: از آنجا که یک تومور خوش خیم است ، در بیشتر موارد هیچ شکایتی وجود ندارد. رشد استخوان می تواند اعصاب را تحریک کند ، که می تواند باعث درد شود. … متاستاز | استئوکندروم