آترزی روده کوچک: علل ، علائم و درمان

آترزی روده کوچک یک اختلال رشد روده کوچک است. در این حالت ، لومن ژژونوم یا ایلئوم پیوسته نیست. آترزی روده کوچک چیست؟ آترزی روده باریک یک بیماری روده کوچک (روده کوچک) است که در حال حاضر مادرزادی است. روده کوچک از ایلئوم و… آترزی روده کوچک: علل ، علائم و درمان