تحریک جنسی: عملکرد ، وظیفه و بیماری ها

رابطه جنسی معمولاً با تحریک جنسی شرکت کنندگان آغاز می شود. تولید مثل را جذاب تر می کند و لذت می بخشد. در این فرایند ، برانگیختگی جنسی در مراحل مختلف رخ می دهد. تحریک جنسی چیست؟ رابطه جنسی معمولاً با برانگیختگی جنسی طرفین درگیر آغاز می شود. برانگیختگی جنسی است که روند بدون درد را… تحریک جنسی: عملکرد ، وظیفه و بیماری ها

جنسیت جنسی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

افراد غیرجنسی نسبت به دیگر افراد احساس گرایش جنسی کمی می کنند یا اصلا احساس نمی کنند. جنس گرایی تا زمانی که منجر به رنج نشود نیازی به درمان ندارد. بی جنسیتی چیست؟ جنس گرایی به عنوان گرایش جنسی خاصی تعریف می شود ، یعنی مشابه دگرجنس گرایی یا همجنس گرایی. بنابراین ، بی جنسیتی معادل این نیست که زن یا مرد دارای… جنسیت جنسی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

عصب پودندال - سیر و نارسایی

تعریف عصب پودندال عصبی است که از ناحیه لگن و دستگاه تناسلی عبور می کند. همچنین به آن "عصب شرمگاهی" می گویند. مسئول عصب کشی ماهیچه ها و همچنین عصب کشی حساس ، یعنی تمام احساسات لمسی و فشار ، در ناحیه از مقعد تا اندام تناسلی است. آناتومی پودندال… عصب پودندال - سیر و نارسایی

عملکرد | عصب پودندال - سیر و نارسایی

عملکرد عصب پودندال به عنوان یک عصب ، اتصال بافت و ماهیچه ها با نخاع و مغز و در نتیجه قادر به درک احساسات و اجرای حرکات یا کشش عضلانی است. عصب پودندال از طریق شاخه های انتهایی خود به مناطق وسیعی از ناحیه صمیمی و تناسلی می رسد. از طریق آن… عملکرد | عصب پودندال - سیر و نارسایی

Nervus Pudendus Neuralgia | عصب پودندال - سیر و نارسایی

Nervus Pudendus Neuralgia عصب پودندال به آسیب عصب پودندال و درد ناشی از آن اشاره دارد. این آسیب معمولاً در بزرگترین انقباض در طول دوره عصب پودندال ، به اصطلاح کانال آلکاک رخ می دهد. به همین دلیل ، نورالژی عصب پودندال اغلب به عنوان سندرم "Alcock" شناخته می شود. در زنان ، نورالژی عصب پودندال رخ می دهد ... Nervus Pudendus Neuralgia | عصب پودندال - سیر و نارسایی

تحریک عصب پودندال | عصب پودندال - سیر و نارسایی

تحریک عصب پودندال عصب پودندال می تواند توسط لایه های بافت اطراف آن تحریک شود. اگر فشار دائمی بر عصبی اعمال شود ، به عنوان مثال به دلیل وضعیت نادرست یا اضافه بار ، این می تواند منجر به تحریک عصبی موضعی شود ، که ممکن است بیشتر گسترش یابد. تحریک عصب پودندال معمولاً خود را در یک… تحریک عصب پودندال | عصب پودندال - سیر و نارسایی