شیستوزومیازیس (بیلهارزیا): علل ، علائم و درمان

شیستوزومیازیس یا بیلارزیا یک بیماری گرمسیری است که در اثر مکیدن کرم ها (ترماتودها) ایجاد می شود. مناطق اصلی توزیع لاروهای کرم آبهای داخلی گرمسیری و نیمه گرمسیری آفریقا ، آمریکای جنوبی و مرکزی و آسیا است. شیستوزومیازیس چیست؟ شیستوزومیازیس بیماری کرم می تواند هم انسان و هم حیوان را درگیر کند. برآوردها نشان می دهد که تقریباً 200 میلیون… شیستوزومیازیس (بیلهارزیا): علل ، علائم و درمان