جعفری ریشه ای: عدم تحمل و آلرژی

جعفری ریشه یک سبزی قدیمی است که فقط در زمستان در دسترس است. از نظر بصری ، نشان دهنده ترکیب هویج و جعفری است. ریشه تند و تیز پس از استفاده طولانی مدت به عنوان سوپ سبز ، اکنون به عنوان یک سبزی به تنهایی در حال بازگشت است. در اینجا چیزی است که باید در مورد جعفری ریشه بدانید. … جعفری ریشه ای: عدم تحمل و آلرژی