آنوریسم مغزی: علل ، علائم و درمان

آنوریسم مغزی برآمدگی در دیواره رگ خونی مغز است. چنین تغییراتی در عروق ارزش بیماری دارد. اساسا آنوریسم های مغزی متعلق به آنژیودیسپلازی های مغزی هستند. این دسته همچنین شامل کاورنوما و آنژیوم می شود. در موارد متعدد، آنوریسم مغزی در مناطقی رخ می‌دهد که شریان‌های اصلی مغز… آنوریسم مغزی: علل ، علائم و درمان