تنگی شریان کلیوی

مترادف به معنای گسترده تنگی شریان کلیوی، فشار خون نوواسکولار، تنگی شریان کلیوی، تنگی شریان کلیوی آترواسکلروتیک، تنگی شریان کلیوی فیبرو عضلانی تعریف عروق کلیه یا تنها یک کلیه تحت تأثیر یک فرآیند پاتولوژیک در بیماران مبتلا به تنگی شریان کلیوی قرار می گیرند (تنگ شدن شریان کلیوی). شریان های کلیوی). به طور دقیق تر، باریک شدن کلیه… تنگی شریان کلیوی

تشخیص | تنگی شریان کلیوی

تشخیص به خصوص در افراد لاغر، تنگی شریان کلیوی را می توان با گوشی پزشکی شنید: در طول معاینه فیزیکی توسط پزشک، صدای جریان بر روی شکم و پهلوها قابل توجه است که نشان دهنده تغییرات در عروق کلیوی است. تشخیص این تغییر عروقی در ابتدا با معاینه سونوگرافی کلیه ها انجام می شود. تشخیص | تنگی شریان کلیوی