خونریزی: علل ، درمان و کمک

هنگامی که خون از بافت ها یا رگ های خونی انسان تراوش می کند، به آن خونریزی می گویند. خونریزی معمولاً یک علامت هشدار دهنده جدی از بیماری ها یا آسیب های مختلف است. بنابراین در صورت شک باید همیشه با پزشک مشورت کرد. با این حال، خونریزی جزئی توسط بدن از طریق انعقاد خون متوقف می شود و در این دوره نیز خود را بهبود می بخشد. … خونریزی: علل ، درمان و کمک