تشخیص بیماری انسداد شریانی محیطی

مترادف تشخیص pAVK ، معاینه بیماری انسداد شریانی محیطی ، آزمایش ذخیره سازی Ratschow تشخیص در ابتدا پزشک سابقه پزشکی بیمار را (شرح حال) می پرسد. مسافت پیاده روی که هنوز هم می توان بدون درد طی کرد در اینجا اهمیت ویژه ای دارد. این امر برای طبقه بندی مرحله ای pAVK از اهمیت ویژه ای برخوردار است (طبقه بندی مرحله را با توجه به… تشخیص بیماری انسداد شریانی محیطی