دکوبیتوس

اصطلاح رایج decubitus به مرگ موضعی پوست و بافت نرم زیرین به دلیل کاهش اکسیژن رسانی به بافت در نتیجه فشار اشاره دارد. مترادف زخم فشار ، زخم بستر ، زخم فک ، lat. decumbere (دراز کشیدن) علائم بسته به آسیب بافتی ، decubitus به چهار درجه تقسیم می شود. … دکوبیتوس

درمان | Decubitus

درمان پس از تأیید تشخیص ، درمان باید به صورت مرحله ای و مخصوص بیمار انجام شود. به عنوان یک اقدام پیشگیرانه ، ذخیره سازی مناسب با تغییر مکان منظم ضروری است. مهمترین هدف کاهش فشار است. علاوه بر درمان موقعیت یابی ، مراقبت کامل از پوست با معاینه منظم وضعیت زخم باید… درمان | Decubitus