عفونت های پنوموکوکی: علائم و درمان

شرح مختصر: پنوموکوک ها باکتری هایی از خانواده استرپتوکوک ها و پاتوژن های شایع بیماری های مختلف هستند. بیماری های پنوموکوکی: مانند عفونت گوش میانی، سینوزیت، ذات الریه، مسمومیت خون (سپسیس)، مننژیت علائم: بسته به بیماری، مانند تب و گوش درد در عفونت گوش میانی، سردرد و آبریزش بینی در سینوزیت، تب، لرز و سرفه همراه با خلط در ذات الریه … عفونت های پنوموکوکی: علائم و درمان