جفت سرراهی: علل، علائم، درمان

بررسی اجمالی درمان: استراحت در بستر، احتمالاً داروهای ضد زایمان، در صورت خطر برای مادر و کودک: القای زودرس زایمان. سیر و پیش آگهی: خونریزی و خطر بسته به موقعیت جفت متفاوت است. زایمان در اکثر موارد به روش سزارین انجام می شود. علائم: خونریزی از واژن، گاهی اوقات کرامپ. تشخیص: لمس شکم… جفت سرراهی: علل، علائم، درمان

بارداری دوم

بارداری دوم در برخی موارد متفاوت از بارداری اول پیش می رود. اکثر مادران که می دانند "خرگوش چگونه می دوید" فرزندان تازه متولد شده را بسیار آرام تر می گیرند. تا بارداری دوم چقدر باید منتظر ماند؟ این امر غیر معمول نیست که بسیاری از زوج هایی که اولین فرزند خود را به دنیا آورده اند به زودی یک فرزند دیگر بخواهند. بدین ترتیب، … بارداری دوم