EMG کف لگن: درمان ، اثر و خطرات آن

EMG کف لگن روشی است که برای تشخیص اختلالات تخلیه مثانه استفاده می شود. عملکرد و فعالیت عضله را می توان ثبت کرد و بنابراین تغییرات پاتولوژیک را می توان تشخیص داد. EMG کف لگن چیست؟ EMG کف لگن برای تشخیص اختلالات تخمدان ، بی اختیاری استرس ، بی اختیاری مقعدی یا حتی یبوست (یبوست) استفاده می شود. لگن… EMG کف لگن: درمان ، اثر و خطرات آن

سیستومتری: درمان ، اثرات و خطرات

سیستومتری یک روش تشخیصی در زمینه اورولوژی است. در اینجا ، مثانه با محیط نمک و کنتراست پر شده و فشار داخل مثانه اندازه گیری می شود. این اندازه گیری ها در حالت استراحت و تحت استرس انجام می شود. علاوه بر این ، اندازه گیری ها با مقادیر مختلف پر شدن انجام می شود. از طریق نتایج ، اقدامات درمانی را می توان به اندازه کافی… سیستومتری: درمان ، اثرات و خطرات