لگن Endlage

ارائه انتهای لگن وضعیتی است که نوزاد در جنین در رحم دارد و از هنجار فراتر از هفته 34 بارداری خارج می شود. در این حالت ، نوزاد به جای پایین مانند حالت طبیعی جمجمه ، سر به بالا دراز می کشد. برآمدگی یا پاها در انتهای رحم قرار دارند. حدود 5 درصد… لگن Endlage

پرینه: ساختار ، عملکرد و بیماریها

پرینه یا ناحیه پرینه ناحیه ای است که مقعد را از اندام تناسلی جدا می کند. این ناحیه عمدتاً از ماهیچه تشکیل شده است، اما پوست بسیار حساسی دارد. بنابراین، پرینه به عنوان منطقه اروژن نیز شناخته می شود. پرینه چیست؟ پرینه بافتی است که مقعد را از اندام تناسلی جدا می کند. … پرینه: ساختار ، عملکرد و بیماریها