کرانيو ساکرولا درمانی

مترادف کلمات لاتین Cranium = جمجمه و Os sacrum = sacrum: درمان جمجمه ای-ساکرال = "درمان جمجمه-ساکرال" ؛ همچنین درمان جمجمه ای یا پوکی استخوان جمجمه مقدمه درمان جمجمه ای (درمان جمجمه ای-خاجی) نوعی درمان ملایم و دستی است (که با دستان انجام می شود) که شاخه ای از استئوپاتی است. این یک روش درمانی جایگزین برای تسکین بیماریهای جسمی و روحی است. … کرانيو ساکرولا درمانی

استئوپاتی احشایی

مترادف یونانی: osteon = استخوان و پاتوس = رنج، مترادف بیماری: پزشکی/درمان دستی، درمان دستی، کایروتراپی، کایروپراکتیک مقدمه شکایات فیزیکی بدون یافته های واضح اندام، بخش بزرگی از حجم بیمار را در عمل پزشکی نشان می دهد. حدود 30 تا 50 درصد از تمام شکایات جسمی متعلق به این دسته از بیماری های به اصطلاح عملکردی است. بسیاری از بیمارانی که در مراکز فیزیوتراپی تحت درمان هستند… استئوپاتی احشایی