دیستوکیای شانه: علل ، علائم و درمان

دیستوسی شانه یک عارضه هنگام تولد است. در دوران تولد ، شانه نوزاد در لگن مادر گیر می کند. دیستوسی شانه چیست؟ دیستوسی شانه یک عارضه نادر اما ترسناک در طول زایمان است. این بیماری در حدود یک درصد از تمام زایمان ها وجود دارد. دیستوسیای شانه زمانی است که شانه قدامی نوزاد گیر می کند… دیستوکیای شانه: علل ، علائم و درمان