عدم تمرکز و عدم رانندگی | علائم نوروبورلیوز

عدم تمرکز و عدم رانندگی به ویژه در زمینه نوروبورلایوز مزمن ، اختلالات تمرکز و بی حالی می تواند رخ دهد. در این زمینه ، فرد همچنین از سندرم روانی ارگانیک صحبت می کند. به عنوان مثال ، اختلالات تمرکز نیز یک سندرم معمولی افسردگی است که می تواند در مرحله پیشرفته نوروبورلوز رخ دهد. اطلاعات مفصل در مورد این سندرم… عدم تمرکز و عدم رانندگی | علائم نوروبورلیوز

علائم نوروبورلیوز

مقدمه Neuroborreliosis ظاهر بیماری لایم است ، یک عفونت باکتریایی که از طریق نیش کنه منتقل می شود. نوروبوررلیوز حاد عمدتا در مرحله 2 بیماری لیم ، یعنی چند هفته تا چند ماه پس از نیش کنه ظاهر می شود. اغلب علائم عصبی اولین چیزی هستند که مورد توجه قرار می گیرند و منجر به تشخیص بیماری لایم می شوند ، زیرا… علائم نوروبورلیوز

علائم مننژیت | علائم نوروبورلیوز

علائم مننژیت مننژها نیز می توانند تحت تأثیر نوروبورلئوز قرار بگیرند. با این حال ، اینها ملتهب چرکی نیستند ، مانند مننژیت باکتریایی کلاسیک. مننژیت بورلیوز بیشتر در زمینه نوروبورلایوز مزمن (یعنی در مرحله 3) رخ می دهد. علاوه بر مننژها ، بافت مغز یا نخاع اغلب… علائم مننژیت | علائم نوروبورلیوز