گرفتگی روده بدون اسهال

تعریف - گرفتگی روده بدون اسهال چیست؟ گرفتگی روده نشان دهنده کشش بیش از حد ماهیچه های صاف روده است. این عضله مسئول به اصطلاح پریستالیس است که غذا را در اطراف روده حرکت می دهد. عملکرد ماهیچه ها می تواند توسط عوامل مختلف مختل شود و منجر به افزایش و طولانی شدن دوره تنش شود. این باعث روده می شود… گرفتگی روده بدون اسهال

تشخیص | گرفتگی روده بدون اسهال

تشخیص تشخیص گرفتگی روده بدون اسهال بر اساس بسیاری از مراحل فردی است. از آنجایی که گرفتگی روده می تواند علامت بسیاری از بیماری ها باشد ، مصاحبه فرد مبتلا (شرح حال) اولین بخش مهم تشخیص است. پس از آن معاینه ای انجام می شود که در آن شکم لمس شده و گوش داده می شود. بسته به… تشخیص | گرفتگی روده بدون اسهال