پروتز چشم: کاربردها و فواید سلامتی

پروتز چشمی یک چشم مصنوعی است. به عنوان یک جایگزین آرایشی برای چشم از دست رفته استفاده می شود. پروتز چشم چیست؟ در آلمان، پروتزهای چشم از قرن نوزدهم وجود داشته اند و ساخت آنها کاملاً دستی است. پروتز چشمی یک چشم مصنوعی است. همچنین معمولاً به عنوان… پروتز چشم: کاربردها و فواید سلامتی

اپیتز: کاربردها و فواید سلامتی

اپیت ها پروتزهای زیبایی هستند که از مواد خارجی بدن ساخته شده اند تا نقایص بدن را جبران کنند. به ویژه نقص های بدن در صورت با اپیتس اصلاح می شود. این امر باعث کاهش رنج قربانیان تصادف و بیماران مبتلا به تومور می شود که قسمت هایی از صورت خود را از دست داده اند. حدیث چیست؟ برخی از بیماران هنوز هم امروزه ترجیحات چسب دار را ترجیح می دهند زیرا… اپیتز: کاربردها و فواید سلامتی

مدار: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

مدار ، حفره استخوانی چشم است. هفت استخوان در این پوسته پذیرا برای چشم جمع می شوند. ضعیف ترین قسمت مدار ، کف است که اغلب پس از ضربات دچار شکستگی می شود. مدار چیست؟ مدارها مدارهای استخوانی چشم ها هستند. اینها عمق چهار تا پنج سانتی متر دارند… مدار: ساختار ، عملکرد و بیماری ها