تمدید احتمالی عملیات | جراحی برای جدا شدن شبکیه

تمدید احتمالی عمل ها به دلیل عوارض یا مشکلات اضافی پیش بینی نشده در حین عمل، ممکن است روش جراحی انتخابی باید اصلاح شود و اقدامات اضافی انجام شود. عوارض درمان جراحی جداشدگی شبکیه ممکن است منجر به خونریزی یا خونریزی ثانویه شود. ساختارهای واقع در نزدیکی چشم ممکن است در طول… تمدید احتمالی عملیات | جراحی برای جدا شدن شبکیه

جراحی برای جدا شدن شبکیه

مقدمه تنها از طریق جراحی می توان به طور موثر جداشدگی شبکیه را درمان کرد. قبل از عمل مهم است که استراحت در بستر داشته باشید و سر را کاملاً ثابت نگه دارید تا از جدا شدن بیشتر شبکیه جلوگیری شود. عمل برای حفظ و بهبود بینایی، شبکیه جدا شده در حین عمل مجدداً وصل می شود. این روش معمولا با بی حسی موضعی انجام می شود… جراحی برای جدا شدن شبکیه