مراحل COPD

مقدمه COPD یک بیماری انسدادی مزمن ریوی است. بسته به شدت بیماری ، مراحل مختلف COPD را می توان تشخیص داد. طبقه بندی به مراحل به پزشکان اطلاعاتی در مورد سلامت و علائم بیمار و پیشرفت بیماری می دهد. این به آنها کمک می کند تا در مورد اقدامات درمانی لازم تصمیم گیری کنند. یکی از … مراحل COPD

طبقه بندی طلا | مراحل COPD

طبقه بندی GOLD ابتکار جهانی بیماری انسدادی ریه (GOLD) بیماری ریه COPD را در چهار درجه شدت طبقه بندی می کند. این وضعیت با استفاده از اسپیرومتری با استفاده از پارامترهای خاص عملکرد ریه ، ظرفیت یک ثانیه (FEV1) و شاخص تیفنو تعیین می شود. علاوه بر این ، شدت علائم و تعداد حملات حاد قبلی (تشدید) برای… طبقه بندی طلا | مراحل COPD

تشخیص عملکرد ریوی برای آسم برونش

آسم برونشیال یک بیماری التهابی مزمن دستگاه تنفسی است که با انسداد ، حملات تنگی نفس و گرفتگی عضلات برونش همراه است. آسم برونش می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد ، به طوری که آسم آلرژیک را می توان از آسم غیر آلرژیک تشخیص داد. این نقش مهمی در تشخیص و درمان دارد. … تشخیص عملکرد ریوی برای آسم برونش

تست عملکرد ریه برای آسم | تشخیص عملکرد ریوی برای آسم برونش

آزمایش عملکرد ریه برای آسم علائم بالینی معمولاً در تشخیص آسم تعیین کننده هستند. در اینجا از آزمایشات عملکرد ریوی برای ارزیابی دقیق عملکرد فعلی ریه و نظارت بر روند درمان استفاده می شود. به طور معمول ، آزمایش های مختلفی برای تعیین پارامترهای مختلف ریوی (ریه) انجام می شود. اینها شامل موارد دیگر است: رایج… تست عملکرد ریه برای آسم | تشخیص عملکرد ریوی برای آسم برونش