اتاق چشم: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

حفره های چشم از دو حفره ، حفره قدامی و خلفی تشکیل شده و در قسمت جلویی چشم درست در پشت قرنیه و همچنان در جلوی عدسی قرار دارند. دو حفره چشم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و مملو از طعم آبی است ، که در درجه اول برای تأمین مواد مغذی به… اتاق چشم: ساختار ، عملکرد و بیماری ها