بهبود زخم: چگونه رخ می دهد

ترمیم زخم چگونه عمل می کند؟ پس از یک جراحت، حادثه یا عمل، ترمیم زخم فرآیند پیچیده ای است که شامل سلول های مختلف، مواد پیام رسان و سایر مواد می شود. هدف آن بستن زخم - یعنی ناحیه معیوب در بافت سطوح خارجی یا داخلی بدن - در سریعترین زمان ممکن است. این از عفونت جلوگیری می کند، … بهبود زخم: چگونه رخ می دهد