Nux moschata

اصطلاح دیگر جوز هندی استفاده از Nux moschata برای علائم زیر التهاب در ناحیه مخاط روده درد شکمی مانند گرفتگی همراه با فشار بعد از فشار قلب و قفسه سینه باد کردن شکم انزجار از غذا احساس توده در معده تناوب بین یبوست و اسهال سرگیجه گیجی توهم ضعف گردش خون با تصاویر دوتایی … Nux moschata