تعیین: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

تعیین گامی در تمایز سلولی است که به تخصص بافت ها کمک می کند. این فرایند یک برنامه توسعه برای سلول های بعدی ایجاد می کند و توانایی تولید انواع مختلف سلول ها را از سلول های قادر مطلق محروم می کند. هرچه بافت تخصصی تر باشد ، ظرفیت بازسازی آن کمتر است. عزم چیست؟ تعیین قدم در تمایز است و… تعیین: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

اکتودرم: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

واژه اکتودرم که از واژه یونانی ektos به معنای بیرون و derma به معنای پوست گرفته شده است به اولین لپه بالایی اشاره دارد. این سیستم عصبی را در طول رشد و همچنین پوست انسان و همچنین در حیوانات را تشکیل می دهد. اکتودرم چیست؟ در طول به اصطلاح گاسترولاسیون، که بخش اساسی توسعه است،… اکتودرم: ساختار ، عملکرد و بیماری ها