ترومیل برای مشکلات حرکتی

این ماده فعال در Traumeel وجود دارد Traumeel حاوی تعدادی ترکیبات گیاهی است - اما فقط در دوزهای هومیوپاتی. این دارو بر اساس اصل هومیوپاتی عمل می کند و برای تحریک بدن برای التیام خود در نظر گرفته شده است. ترکیبات مهم عبارتند از Comfrey (Symphytum officinale) Monkshood (Aconitum napellus) مخمر سنت جان (Hypericum perforatum) بابونه (Matricaria recutita) گل همیشه بهار (Calendula … ترومیل برای مشکلات حرکتی