دوره خود را از دست می دهید: علل ، علائم و درمان

اشکال مختلف اختلالات قاعدگی، مانند قاعدگی قوی یا ضعیف، در هر زنی در هر شرایطی بدون داشتن زمینه آسیب شناسی ممکن است رخ دهد. با این حال، اگر دوره طولانی مدت به طور کامل وجود نداشته باشد، متخصص زنان از آمنوره صحبت می کند. علل آن چندگانه است و درمان با هورمون ها انجام می شود. دوره خود را از دست می دهید: علل ، علائم و درمان