خودکشی: علل، علائم، کمک

بررسی اجمالی خودکشی – تعریف: خودکشی به تجربه و رفتاری اطلاق می‌شود که هدف آن مرگ عمدی فرد است. اشکال و مراحل مختلف ممکن است. علل و عوامل خطر: عمدتاً بیماری های روانی، بلکه خودکشی یا اقدام به خودکشی در خانواده، اقدام به خودکشی در گذشته، موقعیت ها یا رویدادهای استرس زای زندگی، سن، جسمی جدی ... خودکشی: علل، علائم، کمک