Dyschondrosteosis Léri Weill: علل ، علائم و درمان

دیسکندروستئوز لری ویل یک اختلال با علل ژنتیکی است. Dyschondrosteosis Léri Weill در رده دیسپلازی های اسکلتی طبقه بندی می شود. مشخصه مشخصه بیماری کوتاهی قد است که همچنین نامتناسب است. قسمتهای میانی اندامها بطور متقارن کوتاه می شوند. در همان زمان ، تغییر شکل به اصطلاح Madelung در زمینه… Dyschondrosteosis Léri Weill: علل ، علائم و درمان

تغییر شکل Madelung: علل ، علائم و درمان

ناهنجاری مادلونگ یک اختلال رشد ساعد است که منجر به ناهنجاری بازو و بلندی غیر طبیعی اولنا می شود. استخوان‌سازی بیمار مختل می‌شود و باعث ایجاد دیسوستوز می‌شود که معمولاً در نوجوانی در اثر تحمل وزن مشخص می‌شود. تغییر شکل را می توان با جراحی اصلاح کرد. ناهنجاری مادلونگ چیست؟ ناهنجاری مادلونگ متعلق به… تغییر شکل Madelung: علل ، علائم و درمان