روشهای تشخیص زودرس

آزمایش دیگر در غربالگری سرطان روده بزرگ ، آزمایش خون مخفی است. از این آزمایش می توان برای تشخیص حتی آثار کوچک - نامرئی برای چشم - خون پنهان (مخفی) در مدفوع استفاده کرد. وجود خون در مدفوع می تواند نشان دهنده پولیپ یا تومور باشد. این آزمایش را می توان از پزشک خانواده دریافت کرد. … روشهای تشخیص زودرس

تست سرطان روده بزرگ

سرطان روده بزرگ سرنوشت نیست. غربالگری از ایجاد سرطان روده بزرگ جلوگیری می کند و باعث می شود توموری که زود تشخیص داده می شود با موفقیت درمان شود. تشخیص زودهنگام - صرف نظر از خطرات شخصی - تنها راه مبارزه موثر با سرطان روده بزرگ است. روشهای مختلف غربالگری سرطان روده بزرگ روشهای متفاوتی برای تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ به عنوان… تست سرطان روده بزرگ

این آزمایشات برای سرطان روده بزرگ وجود دارد و بسیار قابل اعتماد هستند!

مقدمه غربالگری و معاینات تشخیص زودهنگام نقش مهمی در بسیاری از سرطان ها از جمله سرطان روده بزرگ ایفا می کند. از آنجا که سلولهای سرطانی اغلب از سلولهای پیش ساز خوش خیم ایجاد می شوند ، معاینات پیشگیرانه پس از سن خاصی بسیار مهم است. این غربالگری می تواند پیش سازهای سرطانی را قبل از تبدیل شدن به سلول های سرطانی بدخیم شناسایی و حذف کند. انواع مختلف پیشگیری وجود دارد… این آزمایشات برای سرطان روده بزرگ وجود دارد و بسیار قابل اعتماد هستند!

کولونوسکوپی برای مشکوک به سرطان روده بزرگ | این آزمایشات برای سرطان روده بزرگ وجود دارد و بسیار قابل اعتماد هستند!

کولونوسکوپی برای مشکوک به سرطان روده بزرگ کولونوسکوپی استاندارد طلایی برای تشخیص سرطان روده بزرگ است. همچنین این تنها معاینه ای است که می تواند به عنوان یک معاینه پیشگیرانه شناخته شود. بنابراین کولونوسکوپی می تواند مراحل پیش سرطانی را تشخیص دهد. از طرف دیگر ، آزمایش خون پنهان مراحل پیش سرطانی را تشخیص نمی دهد ، بلکه نشان می دهد که سرطان… کولونوسکوپی برای مشکوک به سرطان روده بزرگ | این آزمایشات برای سرطان روده بزرگ وجود دارد و بسیار قابل اعتماد هستند!